1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Το Dynamo Kettlebells σε συνεργασία με τo Exis Project, προκηρύσσει διαγωνισμό Kettlebell Sport (BOLT) και Ημι-Μαραθώνιο αγώνα 30 λεπτών με Kettlebell, σύμφωνα με τους κανονισμούς των διεθνών ομοσπονδιών International Kettlebell Lifting Federation και International Kettlebell Marathon Federation.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΜΕΡΟΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, στο Exis Project, που βρίσκεται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 29, στο Χολαργό. Οι αγώνες αναμένεται να ξεκινήσουν στις δώδεκα το μεσημέρι. Ανάλογα τις συμμετοχές το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει. Θα ενημερωθείτε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 για το τελικό πρόγραμμα από την Ιστοσελίδα μας.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

α) KETTLEBELL SPORT (BOLT)

 • Οι διεθνείς κανονισμοί της International Kettlebell Lifting Federation (δείτε τους κανονισμούς εδώ).
 • Η παρούσα προκήρυξη, οι οδηγίες και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν της παρούσας προκήρυξης.
 • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τη παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή.

β) ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ KETTLEBELL (IKMF Ultimate Girevik Cup 2015, Stage 3, Virtual League)

 • Οι διεθνείς κανονισμοί της International Kettlebell Marathon Federation (δείτε τους κανονισμούς εδώ).
 • Η παρούσα προκήρυξη, οι οδηγίες και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν της παρούσας προκήρυξης.
 • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τη παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή.

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

α) KETTLEBELL SPORT (BOLT)

Οι αθλητές μπορούν να επιλέξουν ένα (1) έως δύο (2) από τα εξής αγωνίσματα:

 • ΑΡΑΣΕ με ένα Kettlebell
 • ΑΡΑΣΕ με δύο Kettlebells
 • ΕΠΟΛΕ-ΖΕΤΕ με ένα Kettlebell
 • ΕΠΟΛΕ-ΖΕΤΕ με δύο Kettlebells
 • ΖΕΤΕ με ένα Kettlebell
 • ΖΕΤΕ με δύο Kettlebells

Οι νικητές ανακηρύσσονται με βάση το μέγιστο συνολικό βάρος που μπορούν να σηκώσουν με μία άρση, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (αριθμός επαναλήψεων × βάρος Kettlebell που χρησιμοποιεί κάθε αθλητής/αθλήτρια).

β) ΗΜΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ KETTLEBELL

Οι αθλητές μπορούν να επιλέξουν ένα (1) από τα εξής αγωνίσματα:

 • ΑΡΑΣΕ με ένα Kettlebell για 30 λεπτά
 • ΕΠΟΛΕ-ΖΕΤΕ με ένα Kettlebell για 30 λεπτά
 • ΖΕΤΕ με ένα Kettlebell για 30 λεπτά
 • ΤΡΙΑΘΛΟ με ένα Kettlebell για 30 λεπτά (οι τρεις παραπάνω άρσεις για δέκα λεπτά ή κάθε μία)

Οι νικητές ανακηρύσσονται με βάση το γινόμενο του αριθμού των επαναλήψεων επί τον συντελεστή δυσκολίας του κάθε Kettlebell.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα μας. Οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα εκείνη, Ιατρική Βεβαίωση (Παθολόγο ή Καρδιολόγο ή Γενικό Ιατρό ή Αθλητίατρο) ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και είναι υγιείς. Όσοι αθλητές έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση σε προηγούμενη διοργάνωση, δε χρειάζεται να φέρουν εκ’ νέου καθώς ισχύει για (1) ένα χρόνο.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης φόρμας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, μέχρι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.

7. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για το Kettlebell Sport (Bolt) είναι 10 ευρώ, καθώς και για τον Ημι-Μαραθώνιο Kettlebell είναι 10 ευρώ. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής των χρημάτων για κοινωνικούς λόγους, η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη δωρεάν συμμετοχή.

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ

α) KETTLEBELL SPORT (BOLT)

 • Οι αθλητές στο Kettlebell Sport (Bolt) πρέπει να φορούν σορτς που να μην σκεπάζουν τα γόνατα έτσι ώστε να είναι εμφανής η πλήρης έκταση των γονάτων στη θέση στήριξης πάνω από το κεφάλι.
 • Ομοίως, να φορούν κοντομάνικες μπλούζες για να φαίνεται η πλήρης έκταση των αγκώνων στη θέση στήριξης πάνω από το κεφάλι και πρέπει να φορούν παπούτσια.
 • Οι Άνδρες: το βάρος Kettlebell που μπορούν να επιλέξουν και να αγωνιστούν είναι 12, 16, 20, 24, 32 κιλά αντίστοιχα.
 • Οι Γυναίκες: το βάρος Kettlebell που μπορούν να επιλέξουν και να αγωνιστούν είναι 8, 12, 16, 20, 24 κιλά αντίστοιχα.
 • Οι αθλητές απαγορεύεται να αγωνιστούν με επιγονατίδες, επιαγκωνίδες και ξυπόλητοι.

β) ΗΜΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ KETTLEBELL

 • Οι αθλητές στον Ημι-μαραθώνιο Kettlebell πρέπει να φορούν σορτς που να μην σκεπάζουν τα γόνατα έτσι ώστε να είναι εμφανής η πλήρης έκταση των γονάτων στη θέση στήριξης πάνω από το κεφάλι.
 • Ομοίως, να φορούν κοντομάνικες μπλούζες για να φαίνεται η πλήρης έκταση των αγκώνων στη θέση στήριξης πάνω από το κεφάλι και πρέπει να φορούν παπούτσια.
 • Οι Άνδρες: το βάρος Kettlebell που μπορούν να επιλέξουν και να αγωνιστούν είναι 16, 20, 24, 32 κιλά αντίστοιχα.
 • Οι Γυναίκες: το βάρος Kettlebell που μπορούν να επιλέξουν και να αγωνιστούν είναι 8, 12, 16, 20, 24 κιλά αντίστοιχα.
 • Οι αθλητές απαγορεύεται να αγωνιστούν με επιγονατίδες, επιαγκωνίδες και ξυπόλητοι.

9. ΖΥΓΙΣΗ

Η ζύγιση του κάθε γκρουπ θα αρχίσει μία ώρα πριν τον αγώνα.

10. ΚΡΙΤΕΣ

Θα διαιτητεύσουν επίσημοι πιστοποιημένοι κριτές της IKLF, IKMF.

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α) KETTLEBELL SPORT (BOLT)

Θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα επίδοσης, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία – IKLF και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Dynamo Kettlebells.

β) ΗΜΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ KETTLEBELL

Θα δοθούν μετάλλια διπλώματα επίδοσης, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία – IKMF και θα αναρτηθούν στους πίνακες κατάταξης του IKMF – Kettlebell Half Marathon League Championship 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο e-mail του Dynamo Kettlebells info@dynamo-kettlebells.com. Τηλ. επικοινωνίας 6946829482 κ. Κατσιγιάννης Σπυρίδων.

Η φόρμα συμμετοχών για τους αγώνες έχει κλείσει.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
του Dynamo Kettlebells

Εγγραφείτε στο newsletter

του Dynamo Kettlebells

και κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ έναν οδηγό 16 σελίδων για την αιώρηση με kettlebell (Kettlebell Swing)

Ευχαριστούμε γιατην εγγραφή σας!

Pin It on Pinterest