Πίνακες Κατάταξης Αθλητών

omadiki-bolt-6

Στους πίνακες αυτής της σελίδας οι αθλητές και αθλήτριες κατατάσσονται με βάση τις επιδόσεις IVSS που έχουν σημειώσει σε όλες τις  επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις της International Kettlebell Lifting Federation στην Ελλάδα, ανάλογα με την κατηγορία βάρους και το αγώνισμα kettlebell sport BOLT στο οποίο έχουν πάρει μέρος. Ως επίδοση IVSS υπολογίζεται το συνολικό βάρος που έχει σηκώσει ο αθλητής στην προσπάθειά του (βάρος kettlebell x αριθμό έγκυρων επαναλήψεων)συν το βάρος του (των) kettlebell επί 40. Οι πίνακες ανοίγουν σε ξεχωριστή καρτέλα.

Αρασέ με ένα kettlebell 10 λεπτά (single kettlebell snatch)

Αρασέ με ένα kettlebell 5 λεπτά (single kettlebell snatch)

Επολέ – ζετέ με ένα kettlebell 10 λεπτά (single kettlebell clean & jerk)

Επολέ – ζετέ με ένα kettlebell 5 λεπτά (single kettlebell clean & jerk)

Επολέ – ζετέ με δύο kettlebell 10 λεπτά (2KB Clean & Jerk)

Ζετέ με ένα kettlebell 10 λεπτά (single kettlebell jerk)

Ζετέ με ένα kettlebell 5 λεπτά (single kettlebell jerk)

Ζετέ με δύο kettlebell 10 λεπτά (2 KB Jerk)

Ζετέ με δύο kettlebell 5 λεπτά (2KB Jerk)

Εγγραφείτε στο newsletter
του Dynamo Kettlebells

Εγγραφείτε στο newsletter

του Dynamo Kettlebells

και κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ έναν οδηγό 16 σελίδων για την αιώρηση με kettlebell (Kettlebell Swing)

Ευχαριστούμε γιατην εγγραφή σας!

Pin It on Pinterest