Μερικές φωτογραφίες από το εισαγωγικό σεμινάριο της ομάδας Dynamo Kettlebells, που έγινε στις 31 Μαρτίου. Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η διδασκαλία της Βασικής Αιώρησης με Kettlebell, εξειδικευμένες ασκήσεις προθέρμανσης, προ-ασκήσεις και βασικός προγραμματισμός προπόνησης. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας με το Πρόγραμμα Σεμιναρίων Dynamo Kettlebells για τις ανακοινώσεις των επόμενων σεμιναρίων.

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
του Dynamo Kettlebells

Εγγραφείτε στο newsletter

του Dynamo Kettlebells

και κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ έναν οδηγό 16 σελίδων για την αιώρηση με kettlebell (Kettlebell Swing)

Ευχαριστούμε γιατην εγγραφή σας!

Pin It on Pinterest